Een zeldzame uiting van een polymorf ziektebeeld

Granulomateuze secundaire syfilis

Klinische praktijk
A.M.R. (Anne-Roos) Schrader
Emöke Rácz
Vincent Noordhoek Hegt
Eric M. van der Snoek
Marinus C.G. van Praag
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5130
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Secundaire syfilis kan door een grote verscheidenheid aan klinische presentaties diverse huidaandoeningen imiteren. Hierdoor kan de diagnose van deze seksueel overdraagbare aandoening gemist worden. Het vóórkomen van een granulomateuze ontstekingsreactie bij secundaire syfilis is zeldzaam en kan worden verward met andere granulomateuze dermatosen.

Casus

Wij beschrijven een 37-jarige homoseksuele man met een granulomateuze dermatitis door secundaire syfilis. De differentiaaldiagnose op basis van klinische en histopathologische bevindingen was uitgebreid en de initiële uitslagen van de syfilisserologie waren negatief, waardoor de diagnose pas later gesteld werd Na revisie van de histopathologie en herhaling van de serologie kon de diagnose worden gesteld.

Conclusie

Niet alleen de klinische, maar ook de histopathologische uitingsvorm van secundaire syfilis is variabel. Om transmissie, vertraging bij de behandeling en om complicaties te voorkómen, bevelen wij aan om bij negatieve uitslagen de syfilisserologie te herhalen in geval van klinische of histopathologische verdenking op dit ziektebeeld, met name bij patiënten met risicogedrag. Daarnaast dient syfilis te worden uitgesloten bij patiënten met granulomateuze dermatosen met plasmacellen.

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam.

Afd. Dermatologie: A.M.R. Schrader BSc, coassistent, (thans: Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam); dr. E. Rácz, arts in opleiding tot dermatoloog (thans: Erasmus Medisch Centrum); dr. M.C.G. van Praag, dermatoloog.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Dermatologie, Rotterdam.

Dr. E.M. van der Snoek, dermatoloog.

Contact A.M.R. Schrader BSc (a.m.r.schrader@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 juli 2012

Auteur Belangenverstrengeling
A.M.R. (Anne-Roos) Schrader ICMJE-formulier
Emöke Rácz ICMJE-formulier
Vincent Noordhoek Hegt ICMJE-formulier
Eric M. van der Snoek ICMJE-formulier
Marinus C.G. van Praag ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties