Geen bewijs voor carcinogenese door angiotensinereceptorblokkers

Geen bewijs voor carcinogenese door angiotensinereceptorblokkers
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1337

Een Britse studie onder 377.649 nieuwe gebruikers van angiotensine II-receptorblokkers (ARB’s) in BMJ laat geen algeheel verhoogd risico op maligniteiten zien (2012;344:e2697). Bepaalde typen kanker komen in de studiegroepen marginaal vaker voor, maar of dat met de medicatie te maken heeft, is onduidelijk.

In 2003 werd een studie gepubliceerd waarin patiënten met hartfalen die met candesartan behandeld werden, significant vaker een dodelijke kwaadaardige ziekte ontwikkelden. Sindsdien is er discussie over de al dan niet carcinogene effecten van deze groep middelen. Uit recente meta-analyses kwamen tegenstrijdige resultaten, dus onderzochten Londense en Utrechtse onderzoekers het risico op kanker onder alle mensen in de Britse huisartsendatabase die in 1995-2010 voor het eerst ARB’s hadden gebruikt. Ze vergeleken deze patiënten met patiënten die ACE-remmers kregen.

Na een gemiddelde follow-up van 4,6 jaar was de kankerincidentie 13,2 per 1000 persoonsjaren onder de mensen die ARB’s gebruikt hadden. Dit was statistisch niet significant verschillend in vergelijking met de incidentie van 13,1 voor mensen die een ACE-remmer hadden gehad. Uit de analyse van de subgroepen van maligniteiten bleek een iets verhoogd risico op borst- en prostaatkanker (1,11 en 1,14) en een verlaagd risico op longkanker. Deze subeffecten waren echter erg klein: omgerekend kwam het neer op 1 patiënt met prostaatkanker per 1000 manjaren of 1 patiënt met borstkanker per 2000 vrouwjaren.

Gezien de invloed van ARB’s is het nog steeds voor te stellen dat de middelen kleine effecten op de ontwikkeling of het beloop van maligniteiten hebben. Desalniettemin concluderen de Krishnan Bhaskaran et al. dat het algehele kankerrisico niet verhoogd is, dat de eventuele effecten op bepaalde typen kanker mogelijk niet door medicatie veroorzaakt zijn en dat de voordelen van de middelen waarschijnlijk veel groter zijn dan de eventuele risico’s.

(Bijdrage: Lucas Maillette de Buy Wenniger.)

Gerelateerde artikelen

Reacties