Een ondergewaardeerde behandeling

Aldosteronblokkade bij proteïnurie

Klinische praktijk
A.J. (Jos) Kooter
Yvo M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B291
Abstract

Samenvatting

  • Proteïnurie is zowel een uiting als een oorzaak van nierschade. Door een medicamenteuze reductie van de proteïnurie kan men het nierfunctieverlies vertragen.

  • De eerste keus bij de behandeling van proteïnurie is een ACE-remmer of een angiotensine II-receptorblokker. Indien de proteïnurie aanhoudt, is het wenselijk dat men verdere reductie hiervan nastreeft.

  • Aldosteron veroorzaakt, naast bloeddrukverhoging, ook ontsteking, celproliferatie en fibrose. Aldosteron leidt, mede hierdoor, tot proteïnurie en nierschade.

  • Toevoeging van een aldosteronblokker aan een ACE-remmer, een angiotensine II-receptorblokker of aan een combinatie van beide, gaat gepaard met 30-50% extra afname van proteïnurie.

  • Hyperkaliëmie is een gevreesde bijwerking van de toepassing van aldosteronblokkers, maar komt relatief weinig voor. Geringe afname van de nierfunctie treedt vaker op, maar op langere termijn is een aldosteronblokker waarschijnlijk nefroprotectief.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. A.J. Kooter en prof.dr. Y.M. Smulders, internisten.

Contact drs. A.J. Kooter (jkooter@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 augustus 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties