Strikte behandeling van de bloeddruk bij patiënten met een nierziekte en proteïnurie

Klinische praktijk
F.Th.M. Huysmans
J.F.M. Wetzels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2085-8
Abstract

Dames en Heren,

Bij veel patiënten met een nierziekte gaat de nierfunctie gestaag achteruit, ongeacht de aard of activiteit van de onderliggende aandoening. In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de hoogte van de bloeddruk en de mate van proteïnurie voor een belangrijk deel de snelheid van nierfunctieverlies bepalen. Door adequate verlaging van de bloeddruk en vermindering van de proteïnurie kan de verslechtering van de nierfunctie aanzienlijk vertraagd en soms zelfs geheel tot stilstand gebracht worden.

In deze klinische les willen wij u aan de hand van een casus laten zien dat door een optimale verlaging van de bloeddruk de proteïnurie belangrijk kan afnemen. Vervolgens zullen wij aan de hand van de resultaten van een aantal recente, grote klinische onderzoeken adviezen formuleren voor de behandeling van patiënten met een nierziekte en proteïnurie.

Patiënt A, een man van 53 jaar, kwam bij zijn huisarts in verband met klachten van…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Nierziekten, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Dr.F.Th.M.Huysmans en dr.J.F.M.Wetzels, internisten-nefrologen.

Contact dr.J.F.M.Wetzels (j.wetzels@nefro.azn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties