ACE-remmers vergroten risico op angio-oedeem

ACE-remmers vergroten risico op angio-oedeem
Loes van der Laak
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1531

Het gebruik van ACE-remmers of de renineremmer aliskiren leidt tot een 3 maal hoger risico op angio-oedeem dan het gebruik van bètablokkers. Desondanks blijft de kans op een heftige anafylactische reactie zeer klein. Dit concluderen Sengwee Toh (Harvard Medical School) en collega’s in Archives of Internal Medicine (2012; epub 15 oktober).

Bloeddrukverlagers die aangrijpen op het renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS), zoals ACE-remmers en angiotensine-receptorblokkers (ARB’s), veroorzaken mogelijk angio-oedeem. Om de daadwerkelijke risico’s in kaart te brengen, bestudeerden Toh et al. in een retrospectieve cohortstudie bijna 4 miljoen patiënten die in 2001-2010 bloeddrukverlagende middelen kregen voorgeschreven. Hiervoor gebruikten zij een monitoringssysteem van de Amerikaanse FDA.

Tijdens de follow-up van maximaal 1 jaar gebruikten ruim 1,8 miljoen patiënten ACE-remmers, ruim 400.00 patiënten ARB’s en bijna 5000 patiënten de renineremmer aliskiren. De controlegroep bestond uit 1,6 miljoen patiënten die bètablokkers gebruikten, een geneesmiddelenklasse die niet met angio-oedeem geassocieerd is.

De onderzoekers zagen tijdens de studieperiode 4511 angio-oedeemincidenten: 3301 in de groep die ACE-remmers gebruikte, 288 in ARB-groep, 7 in de aliskirengroep en 915 in de controlegroep. De cumulatieve incidenties van angio-oedeem per 1000 personen waren 1,79 (ACE-remmers), 0,62 (ARB’s), 1,44 (aliskiren) en 0,58 (bètablokkers). De gecorrigeerde hazardratio’s waren respectievelijk 3,04 (ACE-remmers), 1,16 (ARB’s) en 2,85 (aliskiren) in vergelijking met bètablokkergebruik. Bij 65-plussers en vrouwen was het risico op oedeem bij gebruik van ACE-remmers hoger.

De meeste oedeemreacties ontstonden kort na het starten van de medicatie: 66% van de reacties ontstond tijdens de eerste 90 dagen. Volgens de auteurs neemt dit aantal geleidelijk af na verloop van tijd. Het verhoogde risico op angio-oedeem blijft echter bestaan bij continu gebruik van deze middelen.

(Bijdrage: Loes van der Laak.)

Gerelateerde artikelen

Reacties