Reductie totale sterfte bij gebruik ACE-remmers

Onderzoek
David Severs
Willem Jan Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5249
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Gebruik van renine-angiotensine-aldosteron-systeem(RAAS)-remmers bij patiënten met hypertensie vermindert het optreden van  cardiovasculaire complicaties. Ondanks dit aangetoonde effect op morbiditeit is het onzeker of  behandeling van patiënten met hypertensie met RAAS-remmers ook de totale sterfte beïnvloedt. Evenmin is bekend of er in dit opzicht verschil bestaat tussen angiotensine-converting enzyme (ACE)-remmers en angiotensine I-receptorblokkers (ARB’s)

Onderzoeksvraag

Leidt het gebruik van RAAS-remmers bij hypertensie tot afname van de totale mortaliteit?

Hoe werd dit onderzocht?

Er werd een gepoolde analyse uitgevoerd van 20 trials met in totaal 158.998 patiënten van wie tenminste tweederde hypertensie had; in de trials was gerandomiseerd tussen RAAS-remming en controlebehandeling.1

Belangrijkste resultaten

De totale mortaliteit in de groep met RAAS-remmers en de controlegroep was respectievelijk 20,9 en 23,3 per 1000 patiëntjaren. De mortaliteit was 5% lager in de behandelgroep, dit verschil was statistisch significant (hazardratio (HR): 0,95; 95%-BI: 0,91-1,00), en het grootst in de studies met de grootste bloeddrukverschillen tussen beide studiegroepen. Opvallend is dat dit effect geheel voor rekening kwam van de ACE-remmers (10% mortaliteitsreductie; HR: 0,90; 95%-BI: 0,84-0,97), bij behandeling van ARB’s werd geen reductie van de mortaliteit gezien (HR: 0,99; 95%-BI: 0,94-1,04).

Consequenties voor de praktijk

De meta-analyse ondersteunt het gebruik van ACE-remmers bij hypertensie. De analyse laat ook zien dat het nog steeds de vraag blijft of ARB’s wat effectiviteit betreft beschouwd mogen worden als een gelijkwaardig alternatief voor ACE-remmers.

Literatuur
  1. Vark LC van, Bertrand M, Akkerhuis KM, Brugts JJ, Fox K, Mourad JJ et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors reduce mortality in hypertension: a meta-analysis of randomized clinical trials of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors involving 158 998 patients. Eur Heart J. 2012 Apr 17 (epub). link

Auteursinformatie

Contact (w.bos@antoniusziekenhuis.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties