Reductie totale sterfte bij gebruik ACE-remmers
Open

In het kort
10-09-2012
David Severs en Willem Jan Bos

Waarom dit onderzoek?

Gebruik van renine-angiotensine-aldosteron-systeem(RAAS)-remmers bij patiënten met hypertensie vermindert het optreden van  cardiovasculaire complicaties. Ondanks dit aangetoonde effect op morbiditeit is het onzeker of  behandeling van patiënten met hypertensie met RAAS-remmers ook de totale sterfte beïnvloedt. Evenmin is bekend of er in dit opzicht verschil bestaat tussen angiotensine-converting enzyme (ACE)-remmers en angiotensine ...