Gedragsobservaties op 3-jarige leeftijd voorspellen psychiatrische stoornissen

Nieuws
M. Bak
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:699-1

Om de neurologische en dynamische ontwikkelingstheorie empirisch te toetsen, onderzochten Caspi et al. of gedragsverschillen op jonge leeftijd verband houden met specifieke psychiatrische stoornissen op latere leeftijd.1 Op basis van eerder onderzoek onderscheidden zij bij 3-jarigen ondergecontroleerde, geremde, aangepaste, gereserveerde en zelfverzekerde kinderen. Zij toetsten twee hypothesen: hebben ondergecontroleerde…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties