Gecontroleerde verspreiding van nieuwe medische technologie: transfemorale plaatsing van een endoprothese ter behandeling van een aneurysma van de abdominale aorta

Klinische praktijk
B.A.J.M. de Mol
Th.J.M.V. van Vroonhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:712-6

Zie ook het artikel op bl. 717.

Inleiding

De verbeterde kwaliteit van het medisch handelen is voor een groot deel te danken aan innovatie van medische technieken en apparatuur. Nieuwe medische technologie kan pas geschikt worden geacht voor gebruik bij behandelingen wanneer een uitgebreide testfase is voorafgegaan. Deze is onder meer gericht op het vaststellen van de effectiviteit en veiligheid van de methode. Impliciet wordt in deze eerste testfase voldoende gebruikersvriendelijkheid aanwezig verondersteld om ook artsen te motiveren de techniek op grote schaal toe te passen.

Bij de introductie van een nieuwe methode is er een leerfase, waarin met suboptimale resultaten genoegen moet worden genomen. Bovendien zijn de investeringen voor nieuwe technieken groot in vergelijking met die voor de gevestigde technische infrastructuur. Daarnaast vraagt het gebruik van nieuwe technieken bijvoorbeeld op het gebied van beeldvorming, informatieverwerking en manipulatie om een adequate infrastructuur van voldoende technische kennis met betrekking tot aanschaf…

Auteursinformatie

Technische Universiteit, vakgroep Veiligheidskunde, Postbus 5050, 2600 JB Delft.

Prof.dr.mr.dr.B.A.J.M.de Mol, cardiopulmonaal chirurg.

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Utrecht.

Prof.dr.Th.J.M.V.van Vroonhoven, chirurg.

Contact prof.dr.mr.dr.B.A.J.M.de Mol

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties