Behandeling van een infrarenaal aorta-aneurysma door middel van een transfemoraal ingebrachte endoprothese: eerste ervaringen bij 9 patiënten in Nederland
Open

Onderzoek
08-04-1995
R. Balm, B.C. Eikelboom, A.M.G.A. de Smet en W.P.Th.M. Mali

Doel.

Rapportage van de eerste Nederlandse ervaringen met een transfemorale aorta-endoprothese bij de behandeling van een infrarenaal aorta-aneurysma.

Plaats.

Academisch Ziekenhuis Utrecht.

Methode.

Patiënten werden geselecteerd op basis van computertomografie (CT) en angiografische bevindingen. Alleen asymptomatische aneurysma's met een niet gedilateerd aortasegment caudaal van de nierarteriën en craniaal van de aortabifurcatie kwamen voor de behandeling in aanmerking. Van de 71 aangemelde patiënten werden uiteindelijk 9 geselecteerd.

Resultaten.

Bij alle 9 patiënten lukte het een endoprothese te plaatsen. De operatieduur liep uiteen van 60 tot 160 min. Bij 1 patiënt ontstond tijdens het inbrengen van de prothese een intimaletsel in de A. femoralis. Bij 3 patiënten werd bij controle-CT-angiografie contrastmiddel-lekkage buiten de prothese en binnen het aneurysma vastgesteld; bij 1 moest op de 2e dag na operatie de endoprothese via laparotomie worden verwijderd, waarna een conventionele aortabuisprothese werd geplaatst. De patiënten werden 3-20 dagen na de ingreep ontslagen (mediaan: 5). Algemene complicaties deden zich niet voor.

Conclusie.

De endovasculaire behandeling van een infrarenaal aneurysma van de aorta is veelbelovend. Het voordeel voor de patiënt bestaat uit het achterwege blijven van laparotomie en een kortere opname.