Endovasculaire behandeling van een aneurysma aortae abdominalis. Eerste ervaringen met 20 patiënten in Eindhoven

Onderzoek
Ph. Cuypers
J. Buth
A. Tielbeek
M. Gardien
M. Idu
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1385-90
Abstract

Samenvatting

Doel

Evalueren van de vroege resultaten van endovasculaire behandeling van een aneurysma aortae abdominalis (AAA).

Opzet

Prospectief cohortonderzoek.

Plaats

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Methoden

De operatieve resultaten worden beschreven bij 20 opeenvolgende patiënten met een AAA evenals de resultaten gedurende een gemiddelde follow-upperiode van 6,6 maanden (uitersten: 1-12). Negen patiënten hadden een aanzienlijk tot sterk verhoogd operatierisico (American Society of Anesthesiology (ASA)-klasse III of IV). Criteria voor succes waren een complete isolatie van het AAA (afwezigheid van ‘endolekkage’) en het niet optreden van verdere expansie.

Resultaten

Van de 9 patiënten met een slechte algemene toestand maakten 3 postoperatief een episode van decompensatio cordis door. Bij de overige patiënten deden zich geen ernstige systemische complicaties voor. Er was geen operatieve sterfte. Bij 16 patiënten (80) kon het AAA door de implantatie van de endoprothese onmiddellijk worden geïsoleerd. Eén patiënt diende 5 weken na de initiële ingreep een conventionele open AAA-operatie te ondergaan wegens een beduidende endolekkage en bij een tweetal patiënten moest in tweede instantie wegens persisterende endolekkage een aanvullende endoprothese worden geplaatst. Uiteindelijk werd bij 18 patiënten langs endovasculaire weg een totale isolatie van het aneurysma bewerkstelligd, zodat gedurende de follow-upperiode in 90 succes (geen endolekkage of aneurysmatoename werd bereikt.

Conclusie

Endovasculaire behandeling van AAA's is toepasbaar met een hoog succespercentage en een laag aantal complicaties. Het is waarschijnlijk dat de endovasculaire methode een belangrijke plaats gaat innemen in de behandeling van het AAA, maar er blijft een aantal onzekerheden bestaan. De belangrijkste hiervan is het optreden van vroeg- en laattijdige endolekkage.

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven.

Afd. Chirurgie: Ph.Cuypers, dr.J.Buth en M.Idu, chirurgen.

Afd. Radiodiagnostiek: dr.A.Tielbeek, radiodiagnost.

Afd. Cardiologie: M.Gardien, cardioloog.

Contact Ph.Cuypers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties