Je kunt het voorkómen

Gebitsschade door inhalatiemedicatie

Een inhalator aan een mond.
Gabriëlla von Kreijfelt
Arjan Vissink
Tjalling de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6753
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het gebruik van inhalatiemedicatie voor astma of COPD kan bijdragen aan het ontstaan van schade aan tanden en kiezen en afwijkingen van de orale mucosa via verschillende mechanismen, zoals verlaging van de orale pH, beïnvloeding van de microbiële homeostase en vermindering van de speekselsecretie.

Casus

Tot december 2021 zijn bij Bijwerkingencentrum Lareb 210 afwijkingen aan het gebit en orale mucosa gemeld bij gebruik van inhalatiemedicatie, tandcariës momenteel het vaakst. Wij beschrijven 3 patiënten bij wie gebitsschade mogelijk is ontstaan door gebruik van inhalatiemedicatie. Zij gebruikten geen andere medicatie en hun leefstijl was onveranderd, maar toch trad schade aan hun gebitselementen op nadat zij begonnen waren met inhalatiemedicatie.

Conclusie

Naast andere, meer voor de hand liggende oorzaken als slechte mondhygiëne en veel suiker, kan inhalatiemedicatie een rol spelen bij het optreden van gebitsschade. Voorschrijvers van deze medicatie kunnen patiënten op de hoogte brengen van de mogelijke risico’s en preventieve maatregelen.

Auteursinformatie

Bijwerkingencentrum Lareb, ’s-Hertogenbosch: G. von Kreijfelt, MSc, apotheker. Rijksuniversiteit Groningen-UMC Groningen, afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Groningen: prof. dr. A. Vissink, kaakchirurg. Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Kindergeneeskunde, Leeuwarden: dr. T.W. de Vries, kinderarts.

Contact G. von Kreijfelt (g.vonkreijfelt@lareb.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Gabriëlla von Kreijfelt ICMJE-formulier
Arjan Vissink ICMJE-formulier
Tjalling de Vries ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties