Verwaarlozing van de mondverzorging bij kinderen

Een kwestie van integrale aanpak
Stand van zaken
09-02-2015
René J.M. Gruythuysen, Cor van Loveren, Joost M. Wiggelendam, Jolanda A. van Boven en Rob C.W. Burgersdijk
  • Onvoldoende mondverzorging leidt op den duur tot pijn en ontsteking. Onvoldoende mondverzorging bij kinderen kan berusten op onwetendheid, onmacht in de omgang met een oncoöperatief kind of nalatigheid van de ouders.
  • Een slecht verzorgd gebit bij een kind kan een teken zijn van verwaarlozing van het kind in de zin van de KNMG-Meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’.
  • Restauratie van cariëslaesies (‘gaatjes vullen’) bij een kind met een verwaarloosd gebit maskeert het gebrek aan mondverzorging.
  • Niet-restauratieve behandelmethoden zijn gericht op het stoppen van de cariësactiviteit. Deze methode vereist adequate begeleiding van de mondverzorging. Dat betekent ouders ertoe bewegen dagelijks het gebit van hun kind na te poetsen.
  • Geneeskundige zorgverleners, waaronder huisartsen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, zijn nodig om verwaarlozing van de mondzorg te signaleren. Zij kunnen nagaan of de mondproblemen wijzen op een bredere verwaarlozingsproblematiek bij het kind.
  • Het is aan te bevelen dat geneeskundige zorgverleners en mondzorgverleners samenwerken en elkaars expertise benutten.