Gaat Schippers de Werkgroep Infectie Preventie toch nog redden?

Rinke van den Brink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3337

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) wordt geroemd als hoeksteen van het succesvolle Nederlandse infectiepreventiebeleid, maar belangrijke betrokkenen zoals ziekenhuizen, VWS en zorgverzekeraars laten de WIP nu vallen als een baksteen. Nagenoeg iedereen onderschrijft het belang van de WIP-richtlijnen, maar niemand wil er meer voor betalen. Het onbegrip bij professionals is groot. Intussen zijn er pogingen om de WIP in een nieuwe gedaante weer vlot te trekken.

Met de kennis van nu was het een cynische scène die zich 8 september 2016 op het ministerie van VWS afspeelde. VWS had een delegatie uit Zwitserland te gast die zich kwam informeren over het Nederlandse infectiepreventiebeleid. Niet dat de Zwitsers daar veel lessen in nodig hebben, want ze doen het in veel opzichten beter dan de Nederlanders.1 Maar ze wilden graag weten hoe het hier lukt om in de humane gezondheidszorg jaar in jaar uit zo weinig antibiotica te gebruiken en prompt…

Ook interessant

Reacties