Fysische diagnostiek - de bandjesproeven bij varices

Klinische praktijk
B.C. Vrouenraets
J.N. Keeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1267-72
Abstract

Samenvatting

- Fysisch-diagnostisch onderzoek van een patiënt met varices is tijdrovend en de beoordeling subjectief; het wordt tegenwoordig steeds vaker vervangen door weinig belastend doppler- of duplexonderzoek.

- Goed opgezet onderzoek naar de waarde van fysische diagnostiek bij patiënten met varices ontbreekt.

- Het is onduidelijk of de bandjesproeven van Trendelenburg en Perthes betrouwbaarder zijn dan andere vormen van fysische diagnostiek, zoals de hoest- en kloptest.

- Bij geselecteerde patiënten met slanke benen en duidelijk zichtbare varices die nog niet eerder zijn behandeld lijkt fysische diagnostiek betrouwbaar, met name voor het vaststellen van insufficiëntie van de V. saphena magna.

- Bij patiënten bij wie enige twijfel bestaat over de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek, zoals vaak bij recidiefvarices, vermoeden van insufficiëntie van een V. saphena parva of een V. perforans, of bij adipeuze benen, is aanvullende diagnostiek met behulp van doppler- of duplexonderzoek noodzakelijk.

Auteursinformatie

St. Lucas/Andreas Ziekenhuis, locatie St. Lucas, afd. Chirurgie, Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam.

Dr.B.C.Vrouenraets, assistent-geneeskundige; dr.J.N.Keeman, chirurg.

Contact dr.J.N.Keeman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties