Functieverlies ouderen bij acute opname in ziekenhuis

Stand van zaken
31-03-2015
Bianca M. Buurman en Sophia E. de Rooij
Aanvaard op 18-02-2015.
Gepubliceerd op 31-03-2015.
In print verschenen in week 19 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8185