Een goede anamnese is het belangrijkst

Frontale epilepsie of een psychogene aandoening?

Klinische praktijk
Karen Foeken
Iris Winter
Rob P.W. Rouhl
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5124
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Frontale epilepsie is een diagnose die gemakkelijk gemist kan worden, omdat de symptomen enorm variëren en kunnen lijken op psychogene stoornissen. Welke symptomen een patiënt heeft hangt af van de locatie van de epileptische activiteit in de frontaalkwab.

Casus

Bij een 48-jarige man werd de diagnose ‘frontale epilepsie’ die in eerste instantie was gesteld verworpen, op basis van het beeld op een 24-uurs-eeg. Met de diagnose ‘psychogene niet-epileptische aanvallen’ (PNEA) werd hij vervolgens naar de psychiater verwezen vanwege reactieve somberheidsklachten. Daar bleek echter dat er onvoldoende onderbouwing was voor de diagnose ‘PNEA’ en werd alsnog vastgesteld dat patiënt frontale epilepsie had. Behandeling met valproïnezuur gaf goed resultaat.

Conclusie

Om de diagnose ‘frontale epilepsie’ te stellen is een goede anamnese van groot belang.

Auteursinformatie

Maxima Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, locatie Veldhoven: drs. K. Foeken, psychiater (tevens: Max Ernst, SGGZ instelling, Arnhem). Universiteit Maastricht: drs. I. Winter, huisarts in opleiding. Maastricht UMC+, afd. Neurologie, Maastricht: dr. R.P.W. Rouhl, neuroloog.

Contact I. Winter (i.winter@student.maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Karen Foeken ICMJE-formulier
Iris Winter ICMJE-formulier
Rob P.W. Rouhl ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties