Herkennen van temporaalkwabepilepsie bij volwassenen

Klinische praktijk
Charles L.P. Deckers
Jacques R.L.H. Stapert
Al W. de Weerd
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A781
Abstract

Dames en Heren,

Hoewel epileptische aanvallen vanuit de temporaalkwab bij de individuele patiënt doorgaans stereotiep verlopen, kunnen patiënten met deze aandoening sterk uiteenlopende symptomen hebben.1,2 Ook verlopen temporale epileptische aanvallen meestal subtiel en zijn sommige patiënten zich niet bewust van de aanvallen. Deze factoren kunnen vertraging opleveren bij het stellen van de juiste diagnose, wat een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van leven. In deze klinische les bespreken wij de symptomen van temporaalkwabepilepsie aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen. Tevens beschrijven wij aspecten van de diagnostiek en het beloop van deze vorm van epilepsie.

Patiënt A, een 67-jarige vrouw, had sinds 2001 last van aanvallen van verwardheid. Tijdens deze episodes was patiënte gedesoriënteerd in tijd en na afloop werd zij met een geheugenstoornis wakker: ze wist dan niet wat ze die dag ging doen of wat ze de voorgaande dagen had gedaan en vroeg steeds hetzelfde. De…

Auteursinformatie

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Zwolle

Dr. C.L.P. Deckers, arts; drs. J.R.L.H. Stapert en dr. A.W. de Weerd, neurologen.

Contact Dr. C.L.P. Deckers (cdeckers@sein.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 augustus 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties