Fertiliteitsparende behandeling endometriumcarcinoom

IVF-behandeling.
Maartje M.W. Luijten
Willem Jan van Weelden
Cornelis D. de Kroon
Johanna M.A. Pijnenborg
Mignon D.J.M. van Gent
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5765
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Door de vergrijzing en het toenemend voorkomen van obesitas stijgt de incidentie van het endometriumcarcinoom. Ongeveer 2% van de patiënten met een endometriumcarcinoom is jonger dan 45 jaar. Door de stijgende incidentie neemt ook de behoefte aan fertiliteitsparende behandelmogelijkheden toe.

Casus

Bij een 32-jarige vrouw werd een laaggradig endometrioïd endometriumcarcinoom gediagnosticeerd. Hysteroscopische resectie van de afwijking en behandeling met progestagenen resulteerde in volledige regressie van de tumor. Nadien lukte het patiënte niet om spontaan zwanger te worden. Behandeling met in-vitrofertilisatie slaagde uiteindelijk wel.

Conclusie

Deze casus illustreert dat fertiliteitsparende behandeling met orale progestagenen een alternatieve behandeloptie is bij geselecteerde jonge vrouwen met een laaggradig endometriumcarcinoom en een laag stadium. Na bewezen complete remissie kan onder strikte controle een zwangerschap worden nagestreefd. Deze behandeling is inmiddels internationaal geaccepteerd.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Gynaecologie, Nijmegen: M.M.W. Luijten, BSc, coassistent; drs. W.J. van Weelden, aios en promovendus; dr. J.M.A. Pijnenborg, gynaecologisch oncoloog. LUMC, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Leiden: dr. C.D. de Kroon, gynaecologisch oncoloog. Amsterdam UMC, afd. Gynaecologie, Amsterdam: dr. M.D.J.M. van Gent, gynaecologisch oncoloog.

Contact M.M.W. Luijten (maartje.luijten@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maartje M.W. Luijten ICMJE-formulier
Willem Jan van Weelden ICMJE-formulier
Cornelis D. de Kroon ICMJE-formulier
Johanna M.A. Pijnenborg ICMJE-formulier
Mignon D.J.M. van Gent ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties