Diagnostische en therapeutische toepassingen van hysteroscopie

Klinische praktijk
K. Wamsteker
S. de Blok
W. de Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2041-4

Dames en Heren,

Hysteroscopie of endoscopie van het cavum en de endocervix uteri, werd in 1869 voor het eerst uitgevoerd door Pantaleoni.1 Het is opmerkelijk dat deze vorm van endoscopie nog slechts op relatief beperkte schaal wordt toegepast in de gynaecologie, terwijl in andere specialismen endoscopie reeds geruime tijd een vaste plaats heeft verworven in de diagnostiek en de therapie van holle organen.2 De voornaamste reden van dit afstel is dat de uterus vrijwel het enige orgaan is waarvan men wegens de relatief dikke spierwand schijnbaar ongestraft met een curette blindelings en voor uitsluitend diagnostische doeleinden grote gedeelten van het slijmvlies kan verwijderen. Bovendien worden curettage en hysterografie, veelal door onbekendheid met hysteroscopie, door velen nog beschouwd als de meest betrouwbare methoden voor de diagnostiek en de behandeling van intra-uteriene afwijkingen. Dit kan echter vaak leiden tot het niet, of voor de patiënt (te) laat stellen van de…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Mariastichting, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Van Heythuysenweg 1, 2003 BR Haarlem.

Dr.W.Wamsteker en dr.S.de Blok, gynaecologen; W.de Wit, destijds assistent-geneeskundige.

Contact dr.S.de Blok

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties