Farmacotherapeutisch Kompas 1997

Klinische praktijk
C.M.J.P. van der Beek
J.E. de Boer
M. Danz
M-L.H.A. van Oppenraay
M.K. Schutte
J.P. Verduijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:422-5
Abstract

Samenvatting

– In het Farmacotherapeutisch Kompas geeft de Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad jaarlijks medisch-farmaceutische voorlichting.

– In de editie-1997 is de informatie gerangschikt op stofnaam.

– De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande edities betreffen interferon bèta bij multiple sclerose, adviezen ten aanzien van angiotensine-‘converting’-enzym (ACE)-remmers, de veiligheid van calciumantagonisten, het voorschrijven van inhalatoren bij astma en chronisch obstructieve longziekte, de behandeling van infectie met Helicobacter pylori (maagulcus), het gebruik van antivirale middelen, in het bijzonder bij herpes, en van α1-blokkers bij benigne prostaathyperplasie.

Auteursinformatie

Ziekenfondsraad, Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen.

Mw.C.M.J.P.van der Beek, artsapotheker-redacteur; mw.J.E.de Boer en J.P.Verduijn, artsen-redacteuren; mw.M.Danz, mw.M-L.H.A.van Oppenraay en mw.M.K.Schutte, apothekers-redacteuren.

Contact J.C.F.van Luijn, apotheker-secretaris

Verantwoording

Namens het secretariaat van de Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie en de redactie van het Farmacotherapeutisch Kompas.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Amsterdam, maart 1997,

Van der Beek et al. (1997;422-5) spreken met een zekere tevredenheid over de laatste uitgave van het Kompas, door de Ziekenfondsraad aan onder anderen alle huisartsen in Nederland toegezonden. Het Kompas wordt in de huisartsenpraktijk in ruime mate gebruikt. Mogelijk is dit al jaren het meest gebruikte naslagwerk in de praktijk. In hoeverre dit ook geldt voor de specialistenpraktijk durf ik niet te zeggen.

Al vele jaren worden wij als huisartsen aangespoord om efficiënt en rationeel geneesmiddelen voor te schrijven. De Nederlandse huisarts behoort tot de minst voorschrijvende artsen in de EG. De Nederlandse huisartsenpraktijk is volgens de laatste cijfers voor ongeveer 96% geautomatiseerd. Het voorschrijven van medicijnen is bij de invoering van automatisering één van de eerste items die aangepakt worden. In mijn automatiseringssysteem zijn niet alleen de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap, maar ook het Gronings Formularium op gemakkelijke wijze toegankelijk.

Als voorzitter van de gebruikersvereniging OrgHIS (1000 huisartsenpraktijken die het automatiseringspakket MicroHIS gebruiken), ben ik al jaren betrokken bij de automatisering van de Nederlandse huisartsenpraktijk. Ter gelegenheid van ons 2e lustrum (1995) hebben wij eind 1994 en in 1995 uitgebreide gesprekken gevoerd met de samenstellers van het Kompas om een gedeelte daarvan onder onze verantwoordelijkheid op CD-ROM uit te brengen. Ons werd gemeld dat het Kompas door de Ziekenfondsraad zelf op zeer korte termijn op CD-ROM verspreid zou worden.

Wij leven nu in 1997. Nog steeds is het Kompas niet op CD-ROM beschikbaar. Er is behoefte aan dit veelgebruikte bestand op CD-ROM. De Nederlandse huisarts blijkt goed na te denken bij het voorschrijven van medicatie. Het betreft een met gemeenschapsgeld samengesteld geneesmiddelenbestand met voor de huisartsenpraktijk uiterst relevante informatie. De tevredenheid van de samenstellers van het Kompas is onterecht, totdat de door hen, op kosten van de gemeenschap, geaggregeerde en bewerkte gegevens op een voor iedere arts bruikbare, moderne wijze elektronisch beschikbaar zijn.

P.E.F. Houwink

Amstelveen, maart 1997,

De redactie van het Farmacotherapeutisch Kompas is – mét collega Houwink – niet tevreden over het feit dat het Kompas nog steeds niet op CD-ROM of op andere elektronische wijze beschikbaar is. Hiervoor is echter een aantal redenen aan te geven. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de teksten van het Kompas toegankelijk te maken en op te slaan in een voor publicatie op CD-ROM geschikte vorm. Daartoe moest het tekstverwerkingsbestand worden ondergebracht in een database. Deze voorbereidingen hebben (zoals zoveel automatiseringsprojecten) meer tijd gekost dan aanvankelijk is geschat. Daarna is, op basis van een gebruikersonderzoek, de voorkeur gegeven aan het doorvoeren van inhoudelijke en opmaaktechnische veranderingen. Vanuit een database was dit gemakkelijker te realiseren. De redactie kijkt daarom met tevredenheid terug naar de doorgevoerde wijzigingen in de editie-1997.

Momenteel wordt hard gewerkt om nu eindelijk binnen afzienbare tijd, uiterlijk in 1998, daadwerkelijk een Kompas op CD-ROM te verwezenlijken (waarbij de redactie deze vorm overigens als een tussenstap ziet, aangezien integratie in onder meer de HIS-bestanden de ideale situatie vormt). Een en ander moet echter gedegen aangepakt worden, aangezien de Ziekenfondsraad het zich niet kan permitteren om ‘gemeenschapsgelden’ ondoordacht ‘over de balk te gooien’.

De redactie hoopt daarom dat de gebruikers van het Kompas nog enig geduld kunnen betrachten.

A. van Gameren