Farmacotherapeutisch Kompas 1995

Klinische praktijk
C.M.J.P. van der Beek
J.E. de Boer
M. Danz
M-L.H.A. van Oppenraay
M.K. Schutte
J.P. Verduijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:174-7

De 12e editie van het Farmacotherapeutisch Kompas is begin januari 1995 verschenen.

Onder de gebruikers van het Kompas heeft tussen december 1993 en juli 1994 een evaluatieonderzoek naar het gebruik en de waardering plaatsgevonden.1 De resultaten van het onderzoek laten zien dat het Kompas in vergelijking met andere informatiebronnen een zeer belangrijke plaats inneemt. Het oordeel van de gebruikers over de inhoudelijke kwaliteit is overwegend positief. Als sterke punten van het Kompas ten opzichte van andere informatiebronnen noemt men de objectiviteit, de volledigheid van de informatie, de prijsoverzichten en de ‘aanwijzingen voor het maken van een keuze’. Daarnaast zijn enkele punten van kritiek naar voren gekomen. Deze kritiek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen over zowel de vorm als de inhoud van het Kompas. Het betreft hier punten zoals verbetering van de toelichting volgend op het voorwoord en de informatie over de bijwerkingen en het gebruik tijdens zwangerschap en…

Auteursinformatie

Ziekenfondsraad, Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen.

Mw.C.M.J.P.van der Beek, artsapotheker-redacteur; mw.J.E.de Boer en J.P.Verduijn, artsen-redacteuren; mw.M.Danz, mw.M-L.H.A.van Oppenraay en mw.M.K.Schutte, apothekers-redacteuren.

Contact J.C.F.van Luijn, apotheker-secretaris

Verantwoording

Namens het secretariaat van de Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie en de redactie van het Farmacotherapeutisch Kompas.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties