Farmacotherapeutisch Kompas 1996

Klinische praktijk
M. Danz
C.M.J.P. van der Beek
J.E. de Boer
M-L.H.A. van Oppenraay
M.K. Schutte
J.P. Verduijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:357-60

Alweer de 13e editie van het Farmacotherapeutisch Kompas is begin januari 1996 verschenen. Het is de eerste editie die is geproduceerd vanuit een ‘database’. Dit betekent dat in principe gegevens uit het Kompas in de toekomst ook op een elektronisch medium ter beschikking komen. In het – ditmaal blauwgekleurde – Kompas is een begin gemaakt met een aantal veranderingen die de komende jaren hun voltooiing zullen vinden. Zo is gestart met het opnemen van de rubriek ‘aanbevolen literatuur’ in verschillende inleidingen. Naast de rubriek ‘zwangerschaplactatie’ in de preparaatteksten is de Zweedse classificatie voor het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en lactatie opgenomen in een nieuw addendum. In het geheel herschreven addendum over geneesmiddelen bij ouderen is een aanzet gegeven tot een systematischer benadering van dit onderwerp. Het streven is om in de komende jaren in de hoofdstukinleidingen steeds vaker in aparte rubrieken informatie te geven over het gebruik bij kinderen…

Auteursinformatie

Ziekenfondsraad, Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen.

Mw.M.Danz, mw.M-L.H.A.van Oppenraay en mw.M.K.Schutte, apothekers-redacteuren; mw.C.M.J.P.van der Beek, artsapotheker-redacteur; mw.J.E.de Boer en J.P.Verduijn, artsen-redacteuren.

Contact J.C.F.van Luijn, apotheker-secretaris

Verantwoording

Namens het secretariaat van de Centrale Medische Pharmaceutische Commissie en de redactie van het Farmacotherapeutisch Kompas.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties