Farmacotherapeutisch Kompas 1992

Klinische praktijk
J.E. de Boer
M. Danz
M-L.H.A. van Oppenraay
M.K. Schutte
J.P. Verduijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:273-6

Onlangs is de 9e editie van het Farmacotherapeutisch Kompas verschenen. Het eerste dat opvalt is het omslag; dit is uitgevoerd in de nieuwe huisstijl van de Ziekenfondsraad.

In de periode tussen het verschijnen van de vorige en deze editie van het Kompas is er weer het nodige gebeurd op farmacotherapeutisch gebied. Op beleidsmatig terrein springen de introductie van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en de hernieuwde grote aandacht voor het farmacotherapieoverleg (FTO) in het oog. Het GVS heeft nauwelijks invloed gehad op de advisering van de Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie (CMPC). De ontwikkeling van farmacotherapieoverleg heeft de warme belangstelling van de CMPC; ze meent dat ook het Kompas daarbij een belangrijke informatiebron kan zijn.

De vergoedingen zoals die zijn aangegeven in de prijsoverzichten zijn gebaseerd op de taks van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij, ter bevordering der Pharmacie (KNMP) van oktober 1991.

De belangrijkste wijzigingen

De 9e editie is de eerste die tot…

Auteursinformatie

Ziekenfondsraad, Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen.

Mw.J.E.de Boer en J.P.Verduijn, artsen-redacteuren; mw.M.Danz, mw.M-L.H.A.van Oppenraay en mw.M.K.Schutte, apothekers-redacteuren.

Contact J.C.F.van Luijn, apotheker-secretaris

Verantwoording

Namens het secretariaat van de Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie en de redactie van het Farmacotherapeutisch Kompas.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties