Farmacotherapeutisch kompas 1999

Klinische praktijk
A. Taspinar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1360-3
Abstract

Samenvatting

- In het Farmacotherapeutisch kompas geeft de Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad jaarlijks medisch-farmaceutische voorlichting.

- In de editie 1999 is de verkorte notatie van farmacokinetische variabelen van de geneesmiddelen in de preparaatteksten weergegeven.

- Ten opzichte van de vorige editie zijn enkele inleidingen herschreven of herzien. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn bij hypertensie de wijzigingen van de behandelcriteria en medicatie bij comorbiditeit, adviezen ten aanzien van laaggedoseerde H2-receptorantagonisten, adviezen ten aanzien van middelen bij astma en chronische obstructieve longziekte (ten gevolge van herziene NHG-standaarden en richtlijnen van kinderlongartsen), een nieuw behandelprotocol voor glaucoom, aanpassing van de inleiding en het hoofdstuk over osteoporose (naar aanleiding van het herziene rapport van de Gezondheidsraad), en adviezen ten aanzien van antihistaminica bij allergische aandoeningen.

Auteursinformatie

Ziekenfondsraad, Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen.

Mw.A.Taspinar, apotheker-redacteur.

Contact J.C.F.van Luijn, apotheker-secretaris

Verantwoording

Namens het secretariaat van de Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie en de redactie van het Farmacotherapeutisch kompas: mw.M.Danz, mw.M-L.H.A.van Oppenraay en mw.M.K.Schutte, apothekers-redacteuren; mw.C.M.J.P.van der Beek, arts/apotheker-redacteur; mw.J.E.de Boer en J.P.Verduijn, artsen-redacteuren.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties