Farmacologische therapie voor de ziekte van Alzheimer

Klinische praktijk
J.J. Claus
A. Hofman
J. Jolles
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2463-6

Zie ook het artikel op bl. 2459.

Van het totale aantal patiënten met dementie heeft ruim 60 de ziekte van Alzheimer. Deze ziekte wordt gekarakteriseerd door geleidelijk progressieve stoornissen in geheugen, taal, visueel-ruimtelijke functies en persoonlijkheidsstoornissen.1 Het aantal patiënten is ongeveer 50.000 in Nederland 2 en ongeveer 2 miljoen in de Verenigde Staten1, en volgens schattingen zullen deze aantallen zich in het jaar 2040 hebben verdubbeld.3 Op dit moment ontbreekt een therapie voor de cognitieve symptomen van de ziekte van Alzheimer. De ontwikkeling van effectieve behandelingsstrategieën gebaseerd op etiologisch en pathogenetisch onderzoek is een van de belangrijke doelstellingen van het dementie-onderzoek. In de eerste plaats betreft dit farmaca die alleen symptomen bestrijden, zoals neurotransmittersubstitutie of metabole stimulatie. In de tweede plaats zijn er nieuwe gebieden van onderzoek waarbij farmaca worden ontwikkeld die ingrijpen in veronderstelde causale mechanismen. Het ziekteproces zelf zou op deze manier kunnen worden…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, afd. Epidemiologie en Biostatistiek, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

J.J.Claus, arts-onderzoeker; prof.dr.A.Hofman, epidemioloog.

Rijksuniversiteit Limburg, afd. Neuropsychologie en Psychobiologie.

Maastricht.

Prof.dr.J.Jolles, neuropsycholoog-neurochemicus.

Contact J.J. Claus

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties