De ziekte van Alzheimer: nieuwe inzichten in de pathogenese

Klinische praktijk
C.A.J. Broere
O.J.M. Vogels
A.J.M. Keyser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2070-4

‘Dementie is geen nosologische eenheid maar een klinisch syndroom’ luidde de eerste stelling die bediscussieerd en aanvaard werd op de 4 november 1988 gehouden consensusbijeenkomst over ‘Diagnostiek bij het dementiesyndroom’.1 Aan dit syndroom kunnen diverse ziekten ten grondslag liggen. De belangrijkste kenmerken van het dementiesyndroom zijn stoornissen in de cognitie (waarbij vooral de geheugenfuncties voor de korte termijn zijn gestoord), in de oriëntatie, in de oordeelsvorming en in het abstracte denken, dit alles bij intact bewustzijn. De diagnostiek is onlangs in dit tijdschrift beschreven.2

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van het dementiesyndroom,3 ook in Nederland. Daardoor bestaat behoefte aan een betere kennis over de oorzaken en pathogenese van deze ziekte,4 in de hoop dat een betere kennis hiervan aanknopingspunten zal opleveren voor een betere klinische behandeling.

Neuropathologie

De ziekte van Alzheimer wordt neuropathologisch gekenmerkt door degeneratieve veranderingen. De cellulaire veranderingen laten met…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Instituut voor Neurologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

C.A.J.Broere en O.J.M.Vogels, wetenschappelijk medewerkers; dr.A.J.M.Keyser, neuroloog.

Contact C.A.J.Broere

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties