Abnormale eiwitten bij de ziekte van Alzheimer

Opinie
W.A. van Gool
P.A. Bolhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:468-9

Dementie is een klinisch syndroom dat in de meerderheid van de gevallen wordt veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer.12 Onlangs werden in dit tijdschrijft inzichten in de pathogenese van deze aandoening beschreven.3 De kennis over abnormale eiwitten in verschillende weefsels van patiënten met de ziekte van Alzheimer neemt snel toe. Enkele recente bevindingen lijken dermate belangrijke implicaties te hebben dat nu reeds een aanvulling op het genoemde overzicht gerechtvaardigd is.

Neurofibrillaire degeneratie (ook wel: ‘tangles’) en seniele plaques vormen de belangrijkste neuropathologische afwijkingen bij de ziekte van Alzheimer. De lichtmicroscopisch waarneembare neurofibrillaire tangles blijken op elektronenmicroscopisch niveau zogenaamde ‘paired helical filaments’ (PHF's) te bevatten. In de afgelopen jaren zijn de antigene eigenschappen van deze PHF's goed gekarakteriseerd met behulp van monoklonale antistoffen. De antistof Alz-50 bijvoorbeeld is gericht tegen een conglomeraat van abnormaal gefosforyleerde T-eiwitten en reageert met eiwitten die voorkomen in de liquor cerebrospinalis van patiënten…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.W.A.van Gool, assistent-geneeskundige; dr.P.A.Bolhuis, neurochemicus.

Contact dr.W.A.van Gool

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties