Extramedullaire infiltraten en de prognose van acute myeloïde leukemie

Onderzoek
W. Hart
I.M.N. de Pree
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:844

Blijkens de ‘Dutch childhood leukaemia study’ werd tussen 1972 en 1998 bij 477 kinderen in Nederland een acute myeloïde leukemie vastgesteld. Bij 120 (25,1) van hen werden op het tijdstip van diagnose ook leukemische afwijkingen buiten het beenmerg gediagnosticeerd: in huid, weke delen of skelet, centraal zenuwstelsel of in tandvlees…

Ook interessant

Reacties