Adolescenten met acute lymfatische leukemie; bij behandeling volgens Nederlandse kinderoncologische protocollen significant betere resultaten dan bij het volgen van protocollen voor volwassenen

Onderzoek
J.M. de Bont
B. van der Holt
A.W. Dekker
A. van der Does-van den Berg
P. Sonneveld
R. Pieters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:400-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijken van de resultaten bij adolescenten met acute lymfatische leukemie (ALL) van behandeling volgens de protocollen van de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) of volgens de protocollen voor volwassenen van de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON).

Opzet

Retrospectief.

Methode

In de periode mei 1985-november 1999 werden 120 adolescenten van 15-20 jaar met ALL behandeld: 47 volgens een SKION-protocol, 73 volgens een HOVON-protocol. Uit de registratie van de integrale kankercentra bleek dat ongeveer tweederde van alle bekende adolescente ALL-patiënten in Nederland geïncludeerd werd.

Resultaten

De adolescenten met ALL die waren behandeld volgens de SKION-protocollen hadden een significant hogere 5-jaarsoverleving (79 versus 38) en een significant kleinere kans om een recidief te krijgen (27 versus 55) of te overlijden aan behandelingsgerelateerde toxiciteit (4 versus 25) dan hun leeftijdsgenoten die waren behandeld volgens de HOVON-protocollen.

Conclusie

Deze uiteenlopende behandelingsresultaten konden worden verklaard door verschillen in opbouw en inhoud tussen de SKION- en de HOVON-protocollen. De HOVON-protocollen bestonden uit een relatief korte, intensieve behandeling met chemotherapie, veelal gevolgd door een autologe of allogene beenmergtransplantatie. Verscheidene therapieonderdelen uit de SKION-protocollen, zoals een hoge dosis methotrexaat, reïnductietherapie en onderhoudstherapie, waren afwezig in de HOVON-protocollen. Bovendien was de cumulatieve dosis van dexamethason, mercaptopurine, asparaginase en vincristine lager in de HOVON-protocollen.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:400-6

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Locatie Daniel den Hoed Kliniek, afd. Trials en Statistiek, datacentrum Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON): hr.drs.B.van der Holt, statisticus.

Locatie Centrum, afd. Hematologie: hr.prof.dr.P.Sonneveld, internist-hematoloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Hematologie, Utrecht.

Hr.dr.A.W.Dekker, internist-hematoloog.

SKION, Den Haag.

Mw.dr.A.van der Does-van den Berg, kinderarts.

Contact Locatie Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinderoncologie en -hematologie, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam: mw.J.M.de Bont, arts-onderzoeker; hr.prof.dr.R.Pieters, kinderarts-oncoloog (rob.pieters@erasmusmc.nl)

Ook interessant

Reacties