Autologe stamceltransplantatie bij hematologische aandoeningen, 1980-2002

Onderzoek
Mariëlle M.J. Beckers
Leo F. Verdonck
Jan J. Cornelissen
A.V.M.B. (Ton) Schattenberg
Jeroen J.W.M. Janssen
Ron Willemze
Gustaaf W. van Imhoff
J. (Hans) van der Lelie
Pierre Wijermans
Ron Schaafsma
Joke Baars
M. (Rien) van Marwijk Kooij
Douwe H. Biesma
Anja van Biezen
Ronald Brand
Harry C. Schouten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2025
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beschrijven van de activiteiten op het gebied van de autologe stamceltransplantatie voor hematologische aandoeningen in Nederland in de periode vóór en na 1993 (op dat moment werd bloed als bron van stamcellen geïntroduceerd).

Opzet

Descriptief, retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Data werden verkregen van de Nederlandse Stamceltransplantatie Registratie ‘TYPHON’. Gegevens van alle transplantatiepatiënten werden door de individuele centra aan TYPHON gerapporteerd. In dit overzicht beschrijven wij de veranderingen in transplantatiegerelateerde mortaliteit, recidiefpercentages en overleving in de periodes 1 januari 1980-31 december 1992 en 1 januari 1993-31 december 2002.

Resultaten

Het aantal autologe stamceltransplantatie was in de periode 1993-2002 bijna vervijfvoudigd. Sedert 1993 waren de belangrijkste indicaties voor autologe stamceltransplantatie het multipel myeloom en non-hodgkinlymfomen, naast acute myeloïde leukemie, dat in de periode vóór 1993 de belangrijkste indicatie was. In de periode vóór 1993 traden de meeste recidieven op bij patiënten met acute lymfatische leukemie en multipel myeloom, wat resulteerde in lagere overlevingspercentages. Na 1993 waren er procentueel geen grote verschillen in recidiefpercentages en overleving voor de diverse ziektebeelden. De overleving van patiënten met acute lymfatische leukemie verbeterde in de laatste onderzoeksperiode, met name voor jongere patiënten (< 45 jaar).

Conclusie

Sinds 1993 is het aantal autologe stamceltransplantaties flink toegenomen, vooral bij patiënten met multipel myeloom en non-hodgkinlymfomen.

Auteursinformatie

* Namens de Nederlandse Stamceltransplantatie Registratie ‘TYPHON’, waarvan de deelnemende centra aan het eind van dit artikel worden genoemd.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Hematologie, Groningen.Drs. M.M.J. Beckers en dr. G.W. van Imhoff, internist-hematologen.

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Hematologie, Maastricht.Prof.dr. H.C. Schouten, internist-hematoloog.Isala Klinieken, afd. Interne Geneeskunde, Zwolle.

Dr. L.F. Verdonck en dr. M. van Marwijk Kooij, internisten-hematologen.

Erasmus MC-Daniel den Hoed Kliniek, afd. Hematologie, Rotterdam.

Prof.dr. J.J. Cornelissen, internist-hematoloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Hematologie, Nijmegen.

Dr. A.V.M.B. Schattenberg, internist-hematoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Hematologie: prof. Dr. R. Willemze, internist-hematoloog.

Afd. Medische Statistiek: dr. R. Brand, statisticus.

VU Medisch Centrum, afd. Hematologie, Amsterdam.

Dr. J.J.W.M. Janssen, internist-hematoloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Hematologie, Amsterdam.

Dr. J. van der Lelie, internist-hematoloog.

HagaZiekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Den Haag.

Dr. P. Wijermans, internist-hematoloog.

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam.

Dr. J. Baars, internist-hematoloog.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Nieuwegein.

Dr. D.H. Biesma, internist-hematoloog.

Afd. Medische statistiek en Bio-informatica: mevr. A. van Biezen.

Contact drs. M.M.J. Beckers (mmjbeckers@yahoo.com)

Verantwoording

In de Nederlandse Stamceltransplantatie Registratie ‘TYPHON’ (thans: Nederlandse Stamceltransplantatie Registratie van het datacentrum van de stichting Hemato-Oncologie voor volwassenen Nederland (HOVON)), werken de volgende centra samen: Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Leids Universitair Medisch Centrum, Erasmus MC Rotterdam, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, VU Medisch Centrum Amsterdam, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam, Isala Klinieken Zwolle, HagaZiekenhuis Den Haag, Medisch Spectrum Twente Enschede, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Europdonor Leiden en de Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 augustus 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties