Zijn we er bijna?

Behandeling van acute lymfatische leukemie bij kinderen en adolescenten

Klinische praktijk
Rob Pieters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1577
Abstract

Samenvatting

  • Acute lymfatische leukemie is de meest voorkomende vorm van kanker onder de leeftijd van 18 jaar.

  • De behandeling van ALL bestaat uit 2 jaar chemotherapie; beenmergtransplantatie en radiotherapie zijn bij slechts zeer weinig patiënten geïndiceerd.

  • De belangrijkste chemotherapeutica in de behandeling van ALL zijn glucocorticoïden (dexamethason, prednison), vincristine, asparaginase, methotrexaat en 6-mercaptopurine.

  • De genezingskans van kinderen en adolescenten met ALL is in de afgelopen 40 jaar gestegen van vrijwel 0% naar > 80%.

  • Prognostisch belangrijke factoren zijn de leeftijd bij diagnose, genetische afwijkingen in de leukemiecellen en de initiële respons op therapie.

  • Adolescenten met ALL hebben een veel betere prognose wanneer zij behandeld worden volgens een protocol voor kinderen met ALL dan volgens een protocol voor volwassenen.

  • Genomisch onderzoek zal naar verwachting leiden tot een betere classificatie en een meer op maat gesneden behandeling voor iedere individuele patiënt.

Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinderoncologie-hematologie.

Prof.dr. R. Pieters, kinderoncoloog.

Contact prof.dr. R. Pieters (rob.pieters@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 februari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties