Kinderen met acute lymfoblastenleukemie: de prognostische betekenis van analyse door middel van de polymerase-kettingreactie van minimale residuale ziekte

Onderzoek
E.J. Steenbergen
O.J.H.M. Verhagen
H. van den Berg
E.F. van Leeuwen
A.E.G.Kr. von dem Borne
C.E. van der Schoot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:22-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepaling van de waarde van de polymerase-kettingreactie (PCR) ter detectie van minimale hoeveelheden maligne cellen in het beenmerg bij kinderen tijdens en na afloop van de behandeling wegens een voorloper-B-cel-acute-lymfoblastenleukemie.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Emma KinderziekenhuisHet Kinder AMC en Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst, Amsterdam.

Methode

Van 50 kinderen met een voorloper-B-cel-acute-lymfoblastenleukemie werden routinematig beenmergmonsters en beenmerguitstrijken verzameld: 328 monsters konden worden geanalyseerd met PCR voor de maligniteitsmarkers IgH en TCRδ, en bij 34 patiënten was analyse mogelijk na beëindiging van de inductietherapie. De follow-up-periode was 20-133 maanden.

Resultaten

Van de patiënten bleven 22 langdurig in remissie (CCR), 28 kregen een recidief (REC). De reductie van de tumormassa was het snelst in de CCR-groep. Bij het einde van de inductie waren 218 kinderen in de CCR-groep en 1016 in de REC-groep PCR-positief (p = 0,005). De PCR-positiviteit was niet afhankelijk van bekende prognostische factoren. Na een recidief bleven 68 patiënten die PCR-negatief waren geworden in remissie, maar alle patiënten die PCR-positief bleven na behandeling van het recidief stierven aan hun leukemie (p = 0,006). Bij circa 70 van de onderzochte kinderen was 3-18 maanden voorafgaande aan het recidief de PCR-uitslag positief. Bovendien trad bij alle kinderen die opnieuw PCR-positief werden een recidief op.

Conclusie

Detectie met PCR van minimale hoeveelheden maligne cellen in het beenmerg tijdens en na afloop van de therapie bij kinderen met een voorloper-B-cel-acute-lymfoblastenleukemie is prognostisch belangrijk.

Auteursinformatie

Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst, Amsterdam.

E.J.Steenbergen; O.J.H.M.Verhagen, researchanalist; prof.dr.A.E.G.Kr. von dem Borne, internist-hematoloog; mw.dr.C.E.van der Schoot.

Academisch Medisch Centrum, Emma KinderziekenhuisHet Kinder AMC, Postbus 22700, 1100 DE Amsterdam.

Dr.H.van den Berg en mw.dr.E.F.van Leeuwen, kinderartsen.

Contact dr.H.van den Berg

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties