Extracorporele CO2-verwijdering: nieuwe toepassingen?

Klinische praktijk
Femke A. Intven
Johannes G. van der Hoeven
Leo M.A. Heunks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5300
Abstract

Samenvatting

Extracorporele CO2-verwijdering is een effectieve behandeling voor patiënten met een acute en ernstige hypercapnie. Recent is het arterioveneuze gebruik gewijzigd in een venoveneuze techniek. Deze essentiële verandering maakt de toepassing van deze techniek veiliger en eenvoudiger. Bovendien wordt de bloedstroom in het venoveuze systeem gereguleerd door rollerpompen waardoor extracorporele CO2-verwijdering voor het eerst ook gebruikt kan worden bij hemodynamisch instabiele patiënten. Deze vernieuwde techniek kan worden toegepast in combinatie met invasieve mechanische beademing om ernstige hypercapnie te bestrijden, of om protectieve beademing mogelijk te maken. Daarnaast kan extracorporele CO2-verwijdering worden gebruikt als een alternatief voor mechanische beademing, bijvoorbeeld bij patiënten met een exacerbatie van COPD. De uitgebreidere indicatiestelling samen met de vereenvoudigde techniek maken extracorporele CO2-verwijdering beter en breder toepasbaar. Dit schept voor patiënten met hypercapnie nieuwe therapeutische opties.

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, afd. Intensive Care, Eindhoven.

Drs. F.A. Intven, internist-intensivist.

UMC St Radboud, afd. Intensive Care, Nijmegen.

Prof.dr. J.G. van der Hoeven, internist-intensivist; dr. L.M.A. Heunks, longarts-intensivist.

Contactpersoon: drs. F.A. Intven (femke.intven@catharinaziekenhuis.nl).

Contact (fintven@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5300; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 3 december 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Femke A. Intven ICMJE-formulier
Johannes G. van der Hoeven ICMJE-formulier
Leo M.A. Heunks ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties