Behandelaar kan voor meeste kankerpatiënten DNA-test aanvragen

Expertise van klinisch geneticus beter benutten

Opinie
Cora M. Aalfs
Anneke M. Westermann
Carla G. van El
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1525
Abstract

Sinds de jaren 90 wordt DNA-diagnostiek in Nederland verricht via acht klinisch-genetische centra. Met veel inzet is een zorgvuldige dienstverlening opgebouwd met intensieve en daardoor kostbare counseling. Steeds meer mensen weten de weg naar de klinisch geneticus te vinden. Dit aantal zal alleen maar groeien nu er steeds meer diagnostische en therapeutische mogelijkheden zijn. De toenemende vraag naar erfelijkheidsadvisering leidt inmiddels tot lange wachtlijsten en toenemende werkdruk binnen de klinische genetica, terwijl de budgetten niet meestijgen.

Wat ons betreft is de tijd daarom rijp voor een andere werkwijze. Niet de klinisch geneticus, maar de behandelend medisch specialist kan voor een deel van de patiënten zelf een DNA-test aanvragen, zonder hen direct door te verwijzen naar een klinisch-genetisch centrum.

Steeds meer erfelijkheidstesten

De mogelijkheden om erfelijke vormen van kanker op te sporen zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit is belangrijk, zowel voor de patiënt als voor zijn of haar familieleden…

Auteursinformatie

VUmc-AMC, afd. Klinische genetica, Amsterdam.

Dr. C.M. Aalfs, klinisch geneticus.

AMC, afd. Oncologie, Amsterdam.

Dr. A.M. Westermann, internist-oncoloog.

VUmc, afd. Klinische genetica/Amsterdam Public Health research institute, Amsterdam.

Dr. C.G. van El, socioloog.

Contact dr. C.M. Aalfs (c.m.aalfs@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Cora M. Aalfs ICMJE-formulier
Anneke M. Westermann ICMJE-formulier
Carla G. van El ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties