Artikel voor onderwijs en opleiding

Oncogenetica

illustratie
Luisteren
Manon Suerink
Eveline M.A. Bleiker
Maartje Nielsen
Elisa J.F. Houwink
Jara M. Baas
Margreet G.E.M. Ausems
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6958
Abstract

In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets. Abonneer je op het dossier om op de hoogte te blijven van nieuwe leerartikelen.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 5 januari 2025.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt).
  • Deze toets telt mee binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Ook physician assistants kunnen deze toets maken.
  • Deze toets telt mee buiten het eigen vakgebied.
  • De toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online (het herregistratiesysteem).

Een 44-jarige vrouw met hormoongevoelige borstkanker komt op uw spreekuur. De patiënte wordt behandeld met neo-adjuvante chemotherapie, met de intentie dat zij daarna een borstsparende operatie kan ondergaan. Zij heeft twee dochters. U vraagt zich af of een verwijzing voor genetisch onderzoek geïndiceerd is. Een eventuele erfelijke aanleg kan immers consequenties hebben voor zowel de patiënt zelf als voor de familie.

In dit leerartikel beschrijven we de indicaties voor genetisch onderzoek en de mogelijke uitkomsten en consequenties aan de hand van zeven vragen. Daarbij gebruiken we de hierboven beschreven patiënte met borstkanker als voorbeeld, maar de principes die we beschrijven gelden ook voor genetisch onderzoek bij andere vormen van kanker.

Anamnese

Wat zijn de meest voorkomende erfelijke kankersyndromen?

Circa 5-10% van alle patiënten met kanker heeft een erfelijke aanleg die gepaard gaat met een verhoogd risico op kanker.1 De meest voorkomende erfelijke tumorsyndromen zijn erfelijke borst- en eierstokkanker, Lynch-syndroom…

Het audiobestand van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Log in om het artikel te beluisteren.
Abonneren
Auteursinformatie

LUMC, afd. Klinische Genetica, Leiden: dr. M. Suerink, aios; prof.dr. E.M.A. Bleiker, psycholoog (tevens: Antoni van Leeuwenhoek, afd. Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie en polikliniek Familiaire Tumoren); dr. M. Nielsen, klinisch geneticus. Mayo Clinic, Department of Family Medicine and Center for Individualized Medicine, Rochester, Verenigde Staten: dr. E.J.F. Houwink, huisarts. Meander MC, afd. Interne Geneeskunde, Amersfoort: dr. J.M. Baas, internist-oncoloog. UMC Utrecht, afd. Klinische Genetica, Utrecht: prof.dr. M.G.E.M. Ausems, klinisch geneticus.

Contact M. Suerink (m.suerink@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Manon Suerink ICMJE-formulier
Eveline M.A. Bleiker ICMJE-formulier
Maartje Nielsen ICMJE-formulier
Elisa J.F. Houwink ICMJE-formulier
Jara M. Baas ICMJE-formulier
Margreet G.E.M. Ausems ICMJE-formulier
Manon Suerink
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
NTvG Leerartikelen
Oncologie
Dit artikel wordt besproken inMediterraan dieet, kankergenen en een snerpend geluid

Gerelateerde artikelen

Reacties