Manon Suerink

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:B2117

Manon Suerink is aios klinische genetica in het LUMC. Ze is in 2021 gepromoveerd binnen de oncogenetica. In oktober 2023 zal ze haar opleiding tot klinisch geneticus afronden en daarna gaat ze aan de slag als staflid op het gebied van prenatale genetica en dysmorfologie in het LUMC. Ze is een van de auteurs van het artikel over oncogenetica (D6958).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Ik wist op een gegeven moment vooral wat ik beslist niet wilde worden: arts. Mijn moeder is verpleegkundige en hemelde het artsenvak zo op dat mijn puberbrein juist besloot geen geneeskunde te willen doen. Het liep toch anders.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Ik heb geen specifieke naam in gedachten, maar heb altijd bewondering voor collega’s die basaal of translationeel onderzoek combineren met klinisch werk.’

Wat was de grootste vergissing in uw carrière?

‘Hier moet ik zo lang over nadenken dat de enige conclusie kan zijn dat ik nog geen grote vergissingen heb gemaakt waar ik me bewust van ben. Dat gaat vast nog komen.’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘Ik heb na mijn coschappen getwijfeld: ga ik verder bij de klinische genetica waar ik al onderzoek deed of wil ik kinderarts worden? Het is klinische genetica geworden…

Oncogenetica

Gerelateerde artikelen

Reacties