Joost Kerklaan

Joost Kerklaan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2049

Joost Kerklaan is neuroloog in het St. Antonius Ziekenhuis met als aandachtsgebied vasculaire neurologie. Hij is een van de auteurs van de Klinische les over nekpijn (D6209).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Ooit wilde ik profwielrenner worden toen ik tijdens de basisschoolperiode mijn eerste racefiets kreeg en met m’n vader naar de Tour de France keek. Vanaf de middelbare school wilde ik graag arts worden, maar ik werd uitgeloot voor geneeskunde. Ik ben toen theologie gaan studeren, wat ik ook een heel boeiend vak vond en van waaruit je ook veel voor mensen kan betekenen, maar waar ik wel het concrete handelen miste. Gelukkig werd ik na een jaar ingeloot en kon ik starten met de studie geneeskunde .Tijdens m’n studie twijfelde ik tussen tropengeneeskunde en neurologie, uiteindelijk is het neurologie geworden.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Ik bewonder niet echt een levende arts, maar heb wel veel bewondering voor de jonge collega’s – anios, aios, coassistenten en semiartsen – die bij ons werken. We zouden niet zonder ze kunnen, wat vooral nu…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties