Jonas de Jong

Jonas de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:B2260

Jonas de Jong is cardioloog-electrofysioloog in het OLVG Amsterdam, waar hij ablaties verricht. Daarnaast doet hij pacemaker- en ICD-implantaties en is hij waarnemend opleider voor de opleiding. Hij is een van de auteurs van het artikel over defibrillatietechnieken bij atriumfibrilleren (D7592).

Wat wilde je vroeger worden?

‘Sinds de middelbare school wilde ik arts worden, maar ik heb lang getwijfeld over een meer technische richting. Ik heb daar ook nog een propedeuse natuur- en sterrenkunde aan overgehouden.’

Welke levende arts bewonder je het meest en waarom?

‘Renée van den Brink. Ik bewonder haar vanwege haar enorme drive, buitengewoon uitgebreide kennis en kwaliteiten om een diagnose te stellen met ragfijne anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarnaast luister ik altijd naar de podcast van John Mandrola die exact weet uit te leggen waarom een conservatieve dokter vaak een betere dokter is. Primum non nocere is hun beider motto.’

Wat was de grootste vergissing in je carrière?

‘Dat is een optelsom van alle complicaties die je maakt in het leven als arts, die je misschien niet had gemaakt als je toen de kennis van nu had gehad.’

Wat was de beste stap in je carrière?

‘De…

Ook interessant

Reacties