Euthanasie in de psychiatrie

Perspectief
Sisco M.P. van Veen
Guy A.M. Widdershoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4783
Abstract

Samenvatting

Bij patiënten met een psychiatrische aandoening wordt steeds vaker euthanasie toegepast. Nederland is een van de weinige landen in de wereld waar op euthanasiegebied geen onderscheid tussen somatisch en psychisch lijden wordt gemaakt; wel is in het laatste geval een extra onafhankelijke toetsing vereist. Recent empirisch onderzoek laat zien dat patiënten van wie een verzoek tot euthanasie op basis van psychisch lijden wordt ingewilligd, lang bestaande en complexe klachten hebben. Depressie en persoonlijkheidsstoornissen komen relatief vaak voor. De ethische rechtvaardiging van euthanasie op basis van psychisch lijden is al decennia onderwerp van debat. Het vaststellen van wilsbekwaamheid en uitzichtloosheid lijkt ingewikkeld en is voor velen reden om euthanasie op basis van psychisch lijden af te wijzen. Anderen zien het uitsluiten van alle patiënten met een psychische stoornis als onrechtvaardig. Empirisch onderzoek en ethische afweging zijn nodig om tot beter gefundeerde afwegingen en daarmee tot een breder gedragen psychiatrische euthanasiepraktijk te komen.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Psychiatrie, Utrecht: drs. S.M.P. van Veen, arts in opleiding tot psychiater (tevens: Amsterdam UMC, afd. Ethiek, Recht en Humaniora). Amsterdam UMC, afd. Ethiek, Recht en Humaniora, Amsterdam: prof. dr. G.A.M. Widdershoven, ethicus.

Contact S.M.P. van Veen (s.vanveen4@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sisco M.P. van Veen ICMJE-formulier
Guy A.M. Widdershoven ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties