Euthanasie in de psychiatrie

Ethiek
17-06-2020
Sisco M.P. van Veen en Guy A.M. Widdershoven

Samenvatting

Bij patiënten met een psychiatrische aandoening wordt steeds vaker euthanasie toegepast. Nederland is een van de weinige landen in de wereld waar op euthanasiegebied geen onderscheid tussen somatisch en psychisch lijden wordt gemaakt; wel is in het laatste geval een extra onafhankelijke toetsing vereist. Recent empirisch onderzoek laat zien dat patiënten van wie een verzoek tot euthanasie op basis van psychisch lijden wordt ingewilligd, lang bestaande en complexe klachten hebben. Depressie en persoonlijkheidsstoornissen komen relatief vaak voor. De ethische rechtvaardiging van euthanasie op basis van psychisch lijden is al decennia onderwerp van debat. Het vaststellen van wilsbekwaamheid en uitzichtloosheid lijkt ingewikkeld en is voor velen reden om euthanasie op basis van psychisch lijden af te wijzen. Anderen zien het uitsluiten van alle patiënten met een psychische stoornis als onrechtvaardig. Empirisch onderzoek en ethische afweging zijn nodig om tot beter gefundeerde afwegingen en daarmee tot een breder gedragen psychiatrische euthanasiepraktijk te komen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing