Euthanasie bij een vrouw met psychiatrische problemen

Klinische praktijk
Gerty Casteelen
Paulan A.M. Stärcke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4963
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Ook psychische stoornissen kunnen oorzaak zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Daaruit kan een weloverwogen en vrijwillige euthanasiewens ontstaan.

Casus

Een patiënte van 76 jaar oud had al jaren onverklaarde lichamelijke klachten. Nadat ook een nieuwe klinische behandeling geen effect had, ontving zij op haar uitdrukkelijk verzoek stervenshulp.

Conclusie

Ook uitzichtloos psychisch lijden kan aanleiding zijn om euthanasie te verlenen, op basis van de zorgvuldigheidseisen van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Deze route is ook toegankelijk voor een arts die zelf niet gespecialiseerd is tot psychiater.

Auteursinformatie

Contact Expertisecentrum Euthanasie, Den Haag: Drs. G. Casteelen, psychiater (p.starcke@expertisecentrumeuthanasie.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Gerty Casteelen ICMJE-formulier
Paulan A.M. Stärcke ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Paulan
Stärcke

Tweede zin van conclusie zou moeten zijn:

Als het uitvoeren van een euthanasiewens overwogen wordt door een arts die geen psychiater is, moet volgens de richtlijn naast een second opinion door een onafhankelijk psychiater (zoals ook voorgeschreven als de arts wel psychiater is), een SCEN-consultatie worden verricht door een SCEN-arts die tevens psychiater is.

Zoals het er nu staat is het niet helder, en lijkt het net alsof een uitvoerend psychiater geen second opinion zou hoeven inschakelen.

Paulan Stärcke, psychiater, Expertisecentrum Euthanasie