Eurothema's. Het medische tekort en de sancties daarop

Perspectief
J.M. Spanjer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:33-5

‘Les architectes couvrent leurs erreurs avec du lierre, les docteurs avec de la terre, les femmes avec de la mayonnaise.’ Deze Franse zegswijze kent een Nederlands equivalent in de uitdrukking: iedere arts heeft zijn eigen kerkhof; hoe de vrouwenvariant luidt, is onbekend.

Anders dan in de Verenigde Staten bestaan er in Europese landen geen voor iedereen toegankelijke bronnen waaruit is af te leiden hoeveel doden er per ziektebeeld per afdeling per dokter en per ziekenhuis zijn te betreuren. Evenmin is het gebruikelijk dat patiënten veel kans maken op grote schadeloosstellingen wanneer zij slachtoffer zijn van ongevallen of van medische fouten, handelingen of het nalaten van behandelingen. Geen beroepsgroep loopt overigens graag met zijn fouten te koop.

Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen hanteren een ‘malpractice pyramid’ waaruit blijkt dat van alle medische handelingen 64 zonder ‘injury’ eindigt en 36 met ‘iatrogenic injuries’. In de top van de piramide bevindt zich 12 ‘injuries due to…

Auteursinformatie

Mw.drs.jur.J.M.Spanjer, journalist, Plantage Middenlaan 1, 1018 DA Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties