Sterilisatie en civiele procedures

Perspectief
H.D.C. Roscam Abbing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1118-20

Inleiding

Niet ieder medisch letsel leidt tot toekenning van schade en niet iedere schadeclaim die bij de rechter wordt ingediend, leidt tot een uitspraak (er kan tussentijds een schikking plaatsvinden). Inzicht in aard en aantal van de zaken ontbreekt doordat meestal een minnelijke schikking tussen partijen wordt getroffen.1 Uit onderzoek naar afhandeling van schadeclaims door de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer blijkt dat gedurende de periode 1983-1987 op een totaal van 197 afgewikkelde schadeclaims 4 betrekking hadden op mislukte sterilisatie; in 2 gevallen volgde uitkering.2 Dit neemt niet weg dat er wel degelijk wordt geprocedeerd over mislukte sterilisaties en dat er ook schadevergoeding wordt toegekend. Zo wees in 1983 het Hof van Den Bosch na een foutief uitgevoerde sterilisatie materiële schadevergoeding toe aan de betrokken vrouw wegens inkomstenderving en bevallingskosten.3 Immateriële schadevergoeding werd niet toegekend. In 1989 werd door de rechtbank Arnhem een vergoeding toegewezen voor kosten van opvoeding…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Gezondheidsrecht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Mw.prof.mr.H.D.C.Roscam Abbing.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties