De arts als medisch deskundige in juridische procedures

Perspectief
H.J.J. Leenen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:419-23

Geneeskunde en recht zijn beide oude vakgebieden die ondanks verschillen in denkwijze in vele opzichten met elkaar overeenkomen.12 Gemeenschappelijk hebben zij in ieder geval onzekerheid met betrekking tot hun oordelen en de uitkomsten van hun handelen. Er zijn natuurlijk botsingen, zoals altijd tussen verschillende disciplines, maar die vallen tussen artsen en juristen in Nederland, zeker in vergelijking met het buitenland, nogal mee. Belangrijker is dat de contacten en de samenwerking groeien.

Eén van de plaatsen waar van oudsher arts en recht elkaar ontmoeten, is bij de rechter wanneer de arts als deskundige in foro optreedt, ook al wordt de ontmoeting aldaar sterk bepaald door het kader van de juridische procedure. De regels die voor dergelijke procedures gelden en die per rechtsgebied verschillen, hebben uiteraard hun doorwerking. Voor de arts die in foro als deskundige optreedt, is het dan ook van belang te weten hoe de betreffende juridische procedure…

Auteursinformatie

Prof.dr.H.J.J.Leenen, emeritus hoogleraar sociale achtergronden gezondheid en gezondheidszorg, Oosterpark 46, 1092 AN Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties