Erytrocytaferese voor hereditaire hemochromatose, 5 jaar later

5 jaar later
Eva Rombout-Sestrienkova
Marian G.J. van Kraaij
Cees T.B.M. van Deursen
Ger H. Koek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2490
Abstract

Samenvatting

Erytrocytaferese is een techniek waarbij erytrocyten selectief uit het bloed worden verwijderd. Het bloedvolume dat tijdens de procedure wordt afgenomen kan, indien nodig, gecompenseerd worden door toediening van fysiologisch zout of albumineoplossingen. Twee gerandomiseerde studies toonden aan dat bij patiënten met hereditaire hemochromatose het benodigde aantal behandelingen met erytrocytaferese aanzienlijk lager is dan het benodigde aantal aderlatingen. In de depletiefase zijn de totale behandelkosten van erytrocytaferese vergelijkbaar met die van aderlatingen. Als ook rekening gehouden wordt met indirecte kosten, zoals productiviteitsverliezen en reiskosten, dan vallen de kosten van erytrocytaferese mogelijk zelfs lager uit. Een nadeel van erytrocytaferese is dat specifieke aferese-apparatuur en geschoold personeel nodig zijn. In Nederland wordt deze methode momenteel toegepast in een aantal ziekenhuizen en op 9 verschillende locaties van Sanquin Bloedbank. Binnen het huidige DOT-systeem (DOT staat voor ‘dbc’s op weg naar transparantie’) is de financiële vergoeding van erytrocytaferese in sommige ziekenhuizen nog ongunstig in vergelijking met die van aderlatingen.

Auteursinformatie

Sanquin Bloedbank, Unit Transfusiegeneeskunde, Amsterdam: dr. E. Rombout-Sestrienkova, internist-transfusiespecialist (tevens: Maastricht UMC+, afd. Maag-darm-leverziekten); dr. M.G.J. van Kraaij, hematoloog-transfusiespecialist (tevens: Unit Donorzaken). Maastricht UMC+, afd. Maag-darm-leverziekten: dr. C.T.B.M. van Deursen, internist; dr. G.H. Koek, mdl-arts (tevens: Uniklinik RWTH Aachen, afd. Viscerale Chirurgie en Transplantatie, Duitsland).

Contact E. Rombout-Sestrienkova (e.rombout@sanquin.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eva Rombout-Sestrienkova ICMJE-formulier
Marian G.J. van Kraaij ICMJE-formulier
Cees T.B.M. van Deursen ICMJE-formulier
Ger H. Koek ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties