Ervaringen met MRI-geleide brachytherapie bij prostaatkankerrecidief

Schematische weergave van de plaatsing van de brachytherapie-katheters.
Marnix J.A. Rasing
Max Peters
M.A. (Rien) Moerland
Juus L. Noteboom
Jan J. Lagendijk
Jochem R.N. van der Voort van Zyp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6966
Abstract

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd?

Samenvatting

MRI-geleide brachytherapie is een lokale herbehandeling voor patiënten met een lokaal recidief van prostaatcarcinoom in de prostaat of de zaadblaasjes na een in opzet genezende behandeling met radiotherapie. Hierbij wordt de patiënt van binnenuit bestraald, bij uitwendige radiotherapie gebeurt dat van buitenaf. Door de bestraling te concentreren op de plaats van het recidief in plaats van de gehele prostaat, wordt de kans op bijwerkingen van blaas, urethra en rectum zo laag mogelijk gehouden. MRI-geleide brachytherapie geeft bij bijna alle patiënten een goede initiële respons. Bij een deel houdt die respons lang aan, bij een ander deel is er op termijn ziekteprogressie. Bij de indicatiestelling spelen factoren als reeds bestaande plas- en darmklachten, lokalisatie en grootte van het recidief, PSA-verdubbelingstijd, tijd tussen primaire radiotherapie en ontstaan van het recidief, en levensverwachting mee. MRI-geleide brachytherapie kan een passende nieuwe lokale behandeling zijn, met als doel uitstel van anti-hormonale therapie en kans op genezing.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Cancer Center, afd. Radiotherapie, Utrecht: drs. M.J.A. Rasing, dr. J.L. Noteboom en dr. J.R.N. van der Voort van Zyp, radiotherapeuten-oncologen; dr. M. Peters, aios radiotherapie, dr.ir. M.A. Moerland en prof.dr.ir. J.J. Lagendijk, klinisch fysici.

Contact M.J.A. Rasing (m.j.a.rasing@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marnix J.A. Rasing ICMJE-formulier
Max Peters ICMJE-formulier
M.A. (Rien) Moerland ICMJE-formulier
Juus L. Noteboom ICMJE-formulier
Jan J. Lagendijk ICMJE-formulier
Jochem R.N. van der Voort van Zyp ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie

Gerelateerde artikelen

Reacties