Jodium-125-implantatie bij gelokaliseerd prostaatcarcinoom; techniek en resultaten bij 100 patiënten in het Academisch Ziekenhuis Utrecht

Onderzoek
J.J. Battermann
B.Y.W. Zeijlemaker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1146-51
Abstract

Samenvatting

Doel

Evalueren van de voorlopige resultaten van perineale implantatie van Jodium-125(125I-)zaadjes bij patiënten met prostaatkanker.

Opzet

Prospectief beschrijvend cohortonderzoek.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Utrecht.

Methode

In de periode van oktober 1989-december 1996 werden in totaal 149 patiënten met gelokaliseerd prostaatcarcinoom behandeld met perineale implantatie van 125I-zaadjes. Van hen konden 100 worden beoordeeld. Prospectief werden de resultaten betreffende progressie en complicaties verzameld.

Resultaten

De mediane follow-upduur was 3 jaar (uitersten: 12-74 maanden). Bij 28 patiënten werd progressie van de ziekte geconstateerd: bij 8 lokaal, bij 4 op afstand en bij 1 zowel lokaal als op afstand; bij 15 patiënten was er alleen een stijging van de prostaatspecifiek-antigeenwaarde, zonder verdere verschijnselen. Van de patiënten ontvingen 14 een aanvullende behandeling. Ernstige complicaties werden niet vastgesteld; 4 patiënten hadden aanhoudende mictieproblemen en 3 patiënten darmproblemen.

Conclusie

Perineale 125I-implantatie geeft weinig complicaties en is mogelijk een alternatief voor zowel uitwendige bestraling als radicale prostatectomie bij de behandeling van gelokaliseerd prostaatcarcinoom.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Radiotherapie: prof.dr.J.J.Battermann, radiotherapeut.

Afd. Urologie: B.Y.W.Zeijlemaker, uroloog.

Contact prof.dr.J.J.Battermann

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties