Ervaringen met elektroconvulsietherapie

Opinie
F.G. Zitman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1669-70

Zie ook het artikel op bl. 1694.

‘Elektroshock is afschrikwekkend’, werd de commissie Elektroshocktherapie van de Gezondheidsraad tijdens een door haar in 1983 gehouden hoorzitting voorgehouden.12 Het idee dat elektroshock, tegenwoordig elektroconvulsietherapie (ECT) genoemd, die indruk bij patiënten zou achterlaten, speelde een belangrijke rol in de discussies over ECT zo'n 10 tot 15 jaar geleden. Het was echter niet veel meer dan een idee, want onderzoek ernaar was in die tijd nog vrijwel niet gedaan.3 Het rapport ‘Ervaringen met ECT’, dat voorjaar 1991 door de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid (GIGV) werd uitgegeven, biedt meer feitelijke informatie over dit onderwerp.4 Het rapport geeft bovendien inzicht in de mate waarin de in 1985 door de GIGV uitgegeven richtlijnen voor het toepassen van ECT worden opgevolgd.56 Deze richtlijnen waren gebaseerd op de adviezen van de Gezondheidsraad.1 Ze waren opgesteld om misbruik van ECT tegen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis St. Radboud, afd. Psychiatrie, Postbus 91O1, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.F.G.Zitman, psychiater.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties