Emfysemateuze pyelonefritis en endogene endoftalmitis

Ernstige complicaties van urineweginfectie bij diabetes

Klinische praktijk
Michelle J. Klouwens
Willem L. Blok
Antonella N. Witmer
C.J.W. (Niels) Verouden
Marco Mura
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5243
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij patiënten met slecht gereguleerde diabetes mellitus kunnen ernstige infectieuze complicaties optreden. In dit artikel beschrijven wij een diabetische patiënte met een urosepsis gecompliceerd door een emfysemateuze pyelonefritis en een endogene endoftalmitis.

Casus

Een 42-jarige vrouw met diabetes presenteerde zich met sufheid en flankpijn. Zij bleek een diabetische ketoacidose en een urosepsis, die door Escherichia coli veroorzaakt werd,te hebben. Echografisch en op CT-scan werden ter plaatse van de rechter nier subcapsulaire gasconfiguraties gezien, wat paste bij de diagnose ‘emfysemateuze pyelonefritis’. 2 dagen later gaf patiënte hevige pijn aan van het linker oog met fotofobie en wazig zicht. De diagnose ‘endogene endoftalmitis’ werd gesteld. De behandeling bestond uit een vitrectomie van het linker oog met het achterlaten van siliconenolie en uit intravitreaal en intraveneus toegediende antibiotica. De pyelonefritis werd behandeld met antiobiotica en percutane drainage.

Conclusie

Zowel endogene endoftalmitis als emfysemateuze pyelonefritis zijn zeldzame complicaties van infectie die kunnen resulteren in ernstige schade aan oog en nier. Behandeling omvat zowel lokale als systemische therapie. Met het toenemende aantal diabetici kunnen we dergelijke zeldzame complicaties vaker verwachten.

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. M.J. Klouwens, aios interne geneeskunde; dr. W.L. Blok, internist-infectioloog.

Afd. Oogheelkunde: dr. A.N. Witmer, oogarts.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. C.J.W. Verouden, aios cardiologie.

Afd. Oogheelkunde: drs. M. Mura, oogarts.

Contact drs. M.J. Klouwens (michelleklouwens@hotmail.com)

Verantwoording

Dr. E.J.T Krul, radioloog in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, beoordeelde de verklarende tekening.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 november 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Michelle J. Klouwens ICMJE-formulier
Willem L. Blok ICMJE-formulier
Antonella N. Witmer ICMJE-formulier
C.J.W. (Niels) Verouden ICMJE-formulier
Marco Mura ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties