Twee patiënten met lucht in het pyelum

Klinische praktijk
R. van der Kamp
J.E. Nienhuis
P.A.M. Rosekrans
A. Dees
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:713-6
Abstract

Samenvatting

Een 55-jarige man met diabetes mellitus was ziek met koude rillingen en buikpijn en Escherichia coli in bloed- en urinekweken, en een 40-jarige vrouw met astmatische bronchitis had buikpijn en anemie. Bij beiden was de nierfunctie gestoord en was op de CT hydronefrose zichtbaar met een perirenaal ontstekingsinfiltraat en gas in het rechter respectievelijk linker pyelum. De man herstelde moeizaam na behandeling met antibiotica en percutane drainage. Bij de vrouw obstrueerde een steen de pyelo-ureterale overgang; in de verwijderde nier bevond zich een plaveiselcelcarcinoom. Patiënte werd geopereerd, kreeg aanvullende chemotherapie en herstelde voorspoedig. Emfysemateuze pyelonefritis is een weinig voorkomend, ernstig ziektebeeld. Bij de behandeling zijn percutane drainage en eventueel nefrectomie van groot belang. De aandoening wordt vooral vastgesteld bij patiënten met diabetes mellitus of obstructie van de urinewegen.

Auteursinformatie

Ikazia Ziekenhuis, Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde: R.van der Kamp, assistent-geneeskundige; dr.A.Dees, internist.

Afd. Urologie: dr.J.E.Nienhuis, uroloog.

Afd. Radiodiagnostiek: P.A.M.Rosekrans, radioloog.

Contact R.van der Kamp

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties