Diagnose en behandeling van xanthogranulomateuze pyelonefritis

Een hardnekkige urineweginfectie

Klinische praktijk
Tanja Oostergo
John B.W. Rietbergen
Yvonne C. Schrama
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5328
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Xanthogranulomateuze pyelonefritis (XGP) is een zeldzame inflammatoire aandoening van het nierparenchym, die samenhangt met lang bestaande subtotale obstructie van de urinewegen en urineweginfecties. Omdat de symptomen aspecifiek zijn, wordt de diagnose vaak met vertraging gesteld.

Casus

Wij beschrijven 2 patiënten met moeilijk te behandelen en frequent recidiverende urineweginfecties. De diagnose ‘xanthogranulomateuze pyelonefritis’ is gesteld op basis van het beeldvormend onderzoek waarbij een diffuus gezwollen nier en urolithiasis werden gezien. Beide patiëntes konden succesvol worden behandeld door drainage van de aangedane nier met een ureterale dubbel-J-katheter en antibiotica.

Conclusie

Bij patiënten met recidiverende pyelonefritis of pyelonefritis die slecht reageert op antibiotische behandeling is beeldvormend onderzoek van belang. Hiermee kunnen vroegtijdig obstructies van de urinewegen en complicaties van een pyelonefritis, zoals XGP, worden gediagnosticeerd. Adequate behandeling van XGP met antibiotica en drainage van de aangedane nier kan soms een nefrectomie voorkomen.

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam.

Afd. Urologie: dr. J.B.W. Rietbergen, uroloog.

Afd. Nefrologie: dr. Y.C. Schrama, internist-nefroloog.

Contact drs. T. Oostergo (t.oostergo@sfg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Tanja Oostergo ICMJE-formulier
John B.W. Rietbergen ICMJE-formulier
Yvonne C. Schrama ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties